مرجوع کردن کالا

با توجه به ماهیت محصولات آرایشی و بهداشتی امکان بازگردان و یا تعویض محصولات وجود ندارد.

 ذکر این نکته ضروری است که با توجه به دستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه با کرونا، تعویض محصولات آرایشی و بهداشتی ممنوع می باشد. 

البته در صورتی که محصول خریداری شده دارای نقص فنی باشد، بصورت رایگان تعویض خواهد شد.

نکته مهم اینکه اطلاعات قرار داده شده در مورد هر محصول در سایت زیبارو صرفا جهت اطلاع رسانی می باشد و عکس محصولات نیز تماما از سایت تولید کنندگان برداشت و در سایت قرار داده شده است و انتخاب نهایی با مشتری خواهد بود.